Wat is zandstralen ?

Hout is een materiaal dat in principe kan gezandstraald worden om dikke lagen verf en vuil op een efficiënte manier te verwijderen.

Door het zandstralen wordt de oorspronkelijke houtstructuur beter weergegeven. Alle aanwezige vuil op het hout wordt zorgvuldig verwijderd. Zelfs dikke verflagen kunnen op deze manier efficiënt verwijderd worden.

In principe kan alle hout gezandstraald worden, maar er zijn verschillen. Hoe harder het hout (eik, beuk,…) hoe mooier het resultaat. Bij zachtere houtsoorten zoals den worden de nerven dieper.

Het begrip “Zandstralen” veronderstelt “stralen met (kwarts-) zand” , beter  is te spreken over “Stralen ” of  “Straalwerken” met een gepast straalmiddel (=schuurmiddel) met uitzondering van kwartszand. Dit laatste is immers om ecologische en gezondheidsredenen wettelijk verboden om te gebruiken als schuurmiddel.

Zandstraal Atelier gebruikt daarom verschillende andere straalmiddelen o.a. olivine, korund, glas- en keramische parels om het beoogde effect op het hout te bereiken.

Zandstralen aan lage, regelbare druk met onze ervaring van het juiste straalmiddel garandeert U een perfect resultaat.

holzstrahlen1-300x300-progr